Andreae lijkt me een beetje in zichzelf gekeerd mens. Zijn werkjes zijn allemaal overpeinzingen, meestal abstract van aard. Van hem hoef je geen woeste tekeningen over emotionele onderwerpen te verwachten; alles wordt even koel en ontledend overdacht en bedachtzaam op papier gezet. Zelfs de werken die je met enige moeite nog wat warmte zou kunnen toekennen, zijn op een afstandelijke en in alles beheerste manier op papier gezet …

ERNST KLEISTERLEE – ‘Perspektivistische duizelingwekkendheden’, Utrechtse Courant, 1978