Feitenoverzicht

1971 1e prijs ideeënwedstrijd modernisering ‘Noorder Dierenpark’, Emmen 1974 Drempelprijs van de gemeente Groningen * Aankoop tekeningen ‘Nederlandse Kunst Stichting’ 1975 Opdracht Ministerie van CRM voor vervaardiging ‘Schoolprent’ 1983 Medeoprichter kunstruimte MES, beheer en organisatie van exposities, culturele activiteiten en thematentoonstellingen (tot ’88) 1985 Vormgeving en uitvoering reizende tentoonstelling ‘Serendipiteit’, samenstelling: Pek van Andel, onder ausp. van Science Park, Groningen * Illustraties weekblad: ‘De Medicus’ 1986 Illustraties boek: ‘De Vruchtbare Val’, gedichten: Jan Kooistra , uitgever: Krips Repro, Meppel 1987 Aankoop werk door provincie Groningen 1988 Illustraties tijdschrift: ‘Industrieel Ontwerpen’, Staatsuitgeverij * Presentatiepaneel: ‘Frysk Lanbôu Museum’, Fries Museum, Leeuwarden 1989 Illustraties en typografie boek: ‘Fabius von Gugel te Z’ , gedichten: Jan Kooistra, uitgever: Krips Repro, Meppel * Illustraties tijdschriften: ‘Biovisie’, ‘Chemisch Maandblad’ en ‘Laboratorium Praktijk’, uitgeverij: Stam, Rijswijk 1991 Docent lithografie (tot 2000), Grafisch Centrum, Groningen * Medeoprichter, redacteur en vormgever: ‘De Essayhaas’, uitgeverij: Holmsterland, Groningen (tot ’94) 1992 Illustratie dagblad: NRC, Amsterdam 1993 Litho boek: ‘De Warmoes’, uitgave: Grafisch Centrum, Groningen 1994 Organisatie: ‘Fabius von Gugel te Z’,  deelname: schaduwspel i.s.m. gitarist Adelbert van der Meer,  Kerk Noordlaren * Illustraties en typografie boek: ‘De wegen van wezel en hermelijn’, gedichten: Jan Kooistra, uitgever: Van Zins, Groningen 1995 Deelname grafiekproject: ‘Werkman-enveloppe’, Grafisch Centrum, expositie: Meermanno-Westreenianum, Den-Haag * Grafiekproject: ‘4 Litho’s’, met Koen Verbeek, uitgave Kobe 1996 Illustraties leerboek: ‘Inleiding in de Kinesiologie van de mens’, uitgeverij: Educatieve Partners Nederland, Houten 1997 Artist’s impression: ‘Science Park, Enschede’ , Karelse & van der Meer Architecten, Groningen * Litho boek: ‘Bach in Groningen’, auteur: Belcampo, uitgave: Grafisch Centrum, Groningen * Gastdocent: opleiding ‘Illustratie’, Academie Minerva, Groningen * Papiersnijwerk: ‘Luister met hart en ziel’, Gruppe Zwo, met Henk ter Bogt, Groningen 1998 Drie tekeningen: ‘Het gefuseerde gezichtsveld van beide ogen’, NRC-achterpagina 1999 Vervaardiging ‘Koppermaandagprent’ (litho), uitgave: Grafisch Centrum, Groningen 2001 Illustraties boek: ‘Ongezochte vondsten – een ABC van serendipiteit’, auteur: Pek van Andel, uitgave t.g.v. 11de lustrum ‘Studium Generale’, Groningen 2002 Boekontwerp: ‘De Linialen Stad’, auteur: Rik Andreae, project: ‘Maak je eigen boek’, Groningen 2008 Illustraties: ‘De la sérendipité dans la science, la technique, l’art et le droit’, auteurs: Pek van Andel & Danièle Bourcier, uitgeverij: l’Act Mem, Chambéry (F) 2014 en 2023 Werk opgenomen in collectie van het Rijksmuseum, Amsterdam  2017 Publicatie boek: ‘Voorste scherm, voorlaatste stand – de smalste kier als ruimste venster -‘ (toelichtende tekst: Henk ter Bogt), Uitgeverij Philip Elchers, Groningen; ISBN 978 ​ 90 ​ 5048 ​ 1847 * “Wonderlijke wendingen”, interview n.a.v. van deze uitgave, Illand Pietersma, Dagblad van het Noorden 2018 Online-verkoop via Kunsthandel Ongering, Groningen

TEKENEN is het toe-eigenen van ongedefinieerde deeltjes picturale verzadiging